Puppet Enterprise

Szybkość. Skalowalność. Elastyczność. Wydajność

Puppet Enterprise ułatwia automatyzację provisioningu, konfiguracji i ciągłego zarządzania maszynami oraz oprogramowaniem na nich działającym. Rozwiązanie umożliwia wprowadzanie szybkich, powtarzalnych zmian oraz automatyczne wymuszanie ciągłości w systemach i urządzeniach w środowiskach fizycznych i maszynach wirtualnych.

 • Redukcja trwania cykli produkcyjnych i więcej uruchomionego oprogramowania
 • Możliwość dokonywania szybkich, iteracyjnych zmian
 • Jednorazowe określenie konfiguracji i aplikacja na tysiącach maszyn
 • Automatyczna korekta rozjazdu konfiguracji
 • Szczegółowy wgląd w sprzęt i konfigurację oprogramowania

Język Puppet

Łatwy do odczytu, deklaratywny język pozwalający szybko stwierdzić jak systemy powinny być skonfigurowane by wykonywać swoją pracę.

 • Szybki, zwięzły, powtarzalny na tylu maszynach ile potrzeba, nawet na różnych platformach.
 • Każdy może przeczytać i zrozumieć manifesty Puppet, również ludzie spoza działu IT, nie bedący inżynierami.

PuppetDB

Zbiera i przechowuje dane każdego węzła w całej infrastrukturze. Zawiera przeszukiwalną bazę danych zasobów zarządzanych na każdym węźle.

 • Łatwa odpytywalnosć, pozwala na jej zintegrowanie z narzędziami i metodyką prac (workflow).
 • Dostarcza platformę, na której nowe urządzenia zostaną zbudowane.

Puppet Server

Działa na JVM dokonując kompilacji konfiguracji węzłów agenta Puppet. Wykorzystuje kod Puppet i inne źródła danych.

 • Kompilacja konfiguracji dla każdej liczby węzłów agenta z użyciem kodu Puppet i innych źródeł danych.
 • Łatwy w utworzeniu, dostarcza wysokich parametrów pracy pod dużym obciążeniem.