Automatyzacja Wirtualizacji

Wirtualizacja to sprawdzona technologia umożliwiająca działanie wielu systemów operacyjnych i aplikacji na tym samym serwerze równocześnie, co pozwoliło zmienić oblicze nowoczesnej infrastruktury IT, a także sposobu jej wykorzystywania.

Automatyzacja wirtualizacji pomaga wprowadzić tę technologię do najbardziej zaufanych systemów produkcyjnych, obniżyć koszty, zwiększyć elastyczność i kompatybilność a także zredukować ryzyko. Automatyzacja wirtualizacji pomaga zautomatyzować provisioning, patchowanie i konfigurację systemu operacyjnego, komponentów aplikacji i innych elementów w środowiskach fizycznych, wirtualnych, czy w chmurach publicznych. W tym samym czasie podlega automatyzacji również proces zarządzania identyfikacją użytkownika i bezpieczeństwem.

Jakie wyzwania współczesnych centrów danych pozwala zaadresować automatyzacja:

  • skomplikowane środowisko związane z prowizjonowaniem usług w wirtualizacji i chmurze obliczeniowej
  • bezpieczeństwo hypervisora (hipernadzorcy) i maszyn wirtualnych.

Puppet Enterprise eliminuje rozjazdy w konfiguracji dzięki automatycznemu utrzymaniu porządanego stanu maszyn wirtualnych i aplikacji, które na nich działają. Scentralizowane zarządzanie daje pełny wgląd w wirtualną infrastrukturę przez cały cykl jej życia.

Prowizjonowanie maszyn wirtualnych vSphere
VMware® vSphere™ to platforma wirtualizacyjna do tworzenia zwirtualizowanego sprzętu na fizycznych serwerach. VMware vCenter jest rozwiązaniem sprawdzającym się w doraźnym tworzeniu infrastruktury wirtualnej, jak pula przypisująca/grupująca zasoby macierzy dyskowych, maszyny wirtualne, czy konfiguracja szablonów list dostępowych (list ACL). Jednak współczesne praktyki zarządzania aplikacjami zawierają wykorzystanie typu infrastructure as a code w celu zdefiniowania stosu aplikacyjnego. Moduł Puppet Enterprise vSphere module umożliwia dostarczanie maszyn wirtualnych za pomocą Puppet DSL i poleceń lini komend.

Korzyści:

  • Infrastructure as a code do zarządzania infrastruktury wirtualnej
  • automatyzacja provisioningu nowych stosów aplikacji w cSphere
  • automatyczne i dynamiczne dodawanie wirtualnej infrastruktury w oparciu o dane zewnętrzne